Rehabilitácia - fyzioterapia » Therapia - liečba

Rehabilitácia Nové Mesto nad Váhom + okolie

 

Akým ťažkostiam a diagnózam sa  venujem?

             Vyšetrenie v oblasti liečbennej rehabilitácii - fyziatrii

  • Ochorenia pohybového aparátu (bolesti chrbta, kĺbov) -  akútne, chronické ťažkosti, preventívne vyšetrenia, poúrazové a pooperačné stavy.
  • Neurologické ochorenia - stavy po cievnej mozgovej príhode, Parkinsonský syndróm, sclerosis multiplex, poylneuropatia, bolesti hlavy.
  • Osteoporóza
  • Astma (dýchacie ťažkosti)

         Významnou súčasťou fyzioterapie je prevencia pri chybných motorických stereotypov, ktoré sledujem od novorodeneckého veku cez obdobia puberty až do dospelosti. Cieľom je predchádzať chybnému držaniu tela a v dospelosti kostrovo-svalovým zmenám, ktoré môžu vyústiť až poškodením medzistavcových platničiek.

 

Rehabilitácia

             -         škola chrbta pre deti a dospelých

-         zlepšenie hybnosti po úrazoch a operáciách - rekondíciou

-         diagnostiku a liečbu vertebrogénnych ťažkostí - problémy s chrbticou

-         problematika svalovej dysbalancii

-        odstránenie svalovej dysbalancie, mäkké, mobilizačné a manipulačné techniky

-         korekcia správneho držania tela a posilnenie hlbokého srtabilizačného systému

-         liečebný program prispôsobený individuálnym potrebám – individuálne v domácom prostredí


Svalová dysbalancia

Pri dlhodobom udržiavaní statických polôh, či opakovaní pohybov, prevažuje práca určitých svalových skupín a iné sa zapájajú menej. Svalová sústava sa na túto situáciu adaptuje. Adaptácia je často tak výrazná, že môžeme už pri pohľade na stojaceho športovca uhádnuť, aký druh športu preferuje. Prevládajúcim športovým pohybom, ale aj pracovným pohybom, alebo nesprávne vedeným cvičením vo fitnescentrách podporujeme často prirodzenú tendenciu svalov ku skráteniu, alebo k oslabeniu.

Prehlbuje sa svalová nerovnováha – dysbalancia, ktorej dôsledkom je zmena pohybových stereotypov /správna postupnosť zapájania sa svalov pri pohybe/. Jej dôsledkom je nefyziologické zaťaženie segmentov tela a hlavne ich spojení – kĺbov. Po čase sa prejaví funkčnými, či štrukturálnymi zmenami na kostiach, kĺboch a svaloch. Naruší sa statika aj dynamika tela.
Výsledkom ďalšieho zaťažovania, nesprávne nastavených segmentov je zhoršovanie stavu, bolesti, obmedzenie pohyblivosti v určitých smeroch a rozsahoch pohybu, zníženie svalovej sily. Uzatvára sa bludný kruh, ktorý môže pre športovca znamenať zhoršenie výkonu, ale aj prerušenie, či predčasné ukončenie športovej aktivity. Znehodnotí úsilie a často dlhoročná drina športovca, ako aj práca trénera vyjde nazmar. Nezanedbateľné sú aj ekonomické straty spojené s niekoľkoročným tréningom, ktorý nepriniesol žiadny efekt.

Príčiny svalovej dysbalancie

-     jednostranne zameraný šport v každom veku

-     sedavé alebo statické zamestnanie

-     hypermobilita – väčšia voľnost kĺbov a znížená odolnosť väzov

 

 

 

Terapia - liečba, ktorú ponúkam:


Uvoľňovacie techniky

Post izometrická relaxácia

Reflexná masaž

Mäkké a mobilizačné techniky

Liečebná telesná výchova I. a II. Stupeň (zlomeniny, operácie, neurologické ochorenia)

Škola chrbta pre deti a dospelých

Klasické rehabilitačné postupy

Hlboký stabilizačný systém

McKenzie metóda

Využívame prvky Jogy a Pilatesu

Propriomed

Reflexná terapia podľa doktora Vojtu

Bilančné cvičenie (Bosu, overball, theraband