Rehabilitácia- fyzioterapie Nové Mesto nad Váhom

Pohybový aparát

V případě zájmu, návštěva klienta doma.

Mgr.Andrea Pastorková

odborník v specializaci fyzioterapie a léčebná rehabilitace


Věnuji se problémům pohybového aparátu. Při vyšetřeních a léčbě využívám metody rehabilitace LTV, Pilates pro rehabilitaci, Bobathova technika, Vojtova technika, Mc Kenzieho cvičení ... (měkké a mobilizační, manipulační techniky sloužící k odblokování), sportovní rehabilitace, reedukace hmotnosti.

Absolvovala jsem obor dipl. fyzioterapeut v Bratislavě 1996, Trnavskou univerzitu - Fakulta zdravotnictví a sociální práce v specializaci fyzioterapie a léčebná rehabilitace 2005. Pracovala jsem od roku 1998 v nemocnici na neurologickém a interním oddělení v Piešťanech a později v NsP Nové Mesto nad Váhom - FRO oddělení 1999-2011. V rámci postgraduálního studia na SZU jsem absolvovala kurzy reflexní terapie, škola zad pro děti a dospělé, Vojtová metodika, od roku 2011 absolvuji vzdělávací aktivitu - kurz specializačního studia v specializačním oboru fyzioterapie funkčních a strukturálních poruch pohybového systému na České zdravotnické univerzitě.