Mgr.Andrea Pastorková

odborník v špecializácii fyzioterapia a liečebná rehabilitácia


Venujem sa problémom pohybového aparátu. Pri vyšetreniach a liečbe využívam metódy rehabilitácie LTV, Pilates pre rehabilitáciu, Bobathova technika, Vojtova technika ,Mc kenziho cvičenie...  (mäkké a mobilizačné, manipulačné techniky slúžiace na odblokovanie),športová rehabilitácia,reedukácia hmotnosti.

Absolvovala som odbor dipl. fyzioterapeut v Bratislave 1993 , Trnavskú univerzitu - Fakulta zdravotníctva a socialnej práce v špecializácii fyzioterapia a liečebná rehabilitácia 2005. Pracovala som od roku 1998  v nemocnici na neurologickom a internom oddelení v Piešťanoch a neskôr v NsP Nové Mesto nad Váhom - FRO oddelení 1999-2011. V rámci postgraduálneho štúdia na SZU som absolvovala kurzy reflexnej terapie, škola chrbta pre deti a dospelých,vojtová metodika, od roku 2011 absolvujem vzdelávaciu aktivitu - kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite.


Mgr. Andrea Pastorková

Kukučínova 36

91501 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 0905 695234

email: ada@rehabilitacia.infoDarčekový poukaz

Potešte svojich najdrahších, prípadne dobrých priateľov a darujte im k sviatku, výročiu alebo len tak pre radosť netradičný darček - rehabilitačné cvičenie